جراحی بینی گوشتی

قطعا همه ما زیبا دیده شدن را دوست داریم. افزایش زیبایی صورت سبب افزایش جذابیت و اعتماد به نفس در ما می

About dr. sharafi

For over 15 years, helping patients has been Dr. Sharafi’s passion. As a board certified otorhinolaryngologist and cosmetic surgeon Dr. Maryam Sharafi

درباره دکتر شرفی

دکتر مریم شرفی، فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دارای بورد تخصصی گوش و حلق وبینی از دانشگاه

Rhinoplasty in the Elderly

THE ROLE OF RHINOPLASTY IN REJUVENATION Rhinoplasty is not reserved only for the young. The nose is subject to the effects of

Facial Fat Transfer

Facial Rejuvenation with Fat Transfer Fat transfer is a safe, relatively simple and office procedure for facial rejuvenation that can be done

The Wide-Tip Nose Surgery

The Wide-Tip Nose is the nose with an ill-defined tip that looks excessively large for the nose and is more rounded (or

جراحی ثانویه بینی

جراحی ثانویه بینی (ریویژن راینوپلاستی) جراحی ثانویه بینی عمل جراحی است که جهت اصلاح دفورمیته های ایجاد شده در شکل بینی ظاهری