جراحی ثانویه بینی
مارس 12, 2017
جوانسازی صورت
مارس 12, 2017

جراحی بینی گوشتی

بینی با تیپ (نوک) بزرگ که در اصطلاح عامیانه بینی گوشتی نامیده می شود، فرمی از بینی است که تیپ (نوک) بینی شکل مشخصی ندارد و نسبت به بقیه قسمتهای بینی بسیار بزرگتر است. بعضی از بیماران اظهار می کنند که گویی توپی در ناحیه نوک بینیشان وجود دارد!

علت نوک گوشتی بینی این است که غضروفهای این ناحیه بسیار بزگ و پهن هستند و تحدب زیاد دارند و یا حتی در برخی موارد چهارگوش هستند و/یا در پوزیشن مناسب قرار نگرفته اند. همچنین در اغلب موارد پوست این ناحیه بسیار ضخیم است.

برای اصلاح این دفرمیته از تکنیکهای مختلفی استفاده می شود مانند: شامل رزکسیون قسمتی از غضروف، تغییر دادن شکل غضروف با سوچورهای مختلف و در بعضی موارد پیوند غضروفی و همچنین در افرادی که پوست ضخیم در این ناحیه از بینی دارند، کم کردن ضخامت پوست. هدف نهایی ایجاد نوک بینی طبیعی و باریک شده می باشد به طوری که اگر به قاعده بینی نگاه کنیم بجای حالت گرد یا چهارگوش فرم مثلثی زیبایی داشته باشد.